ඇඳිරිනීතිය සමයේ පුද්ගලයන් 17717ක් අත්අඩංගුවට

ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කර අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස 17717ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත්තේ වාහන 4586 ක් ද අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

ඊයේ(07) උදෑසන 6 සිට අද(08) උදෑසන 6 දක්වා වු ගත පැය 24 ක කාලය තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 1815 ක් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත.

එහිදී අත්අඩංගුවට පත් වාහන සංඛ්‍යාව 595කි.