ඇඳිරිනීතිය කැඩූ 5704ක් මේවනවිට අත්අඩංගුවට

ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට පත් පිරිස 5704 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

අද දහවල් 12 සිට අද සවස 6 දක්වා පුද්ගලයින් 318ක් අත්අඩංගුවට පත්ව ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය පවසයි.

එම කාලය තුළ වාහන 69 ක් ද අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.

පසුගිය මාර්තු 20 වන දින සවස සිට අද දිනය තෙක් වාහන 1427 ක් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.