ආනයනික තෙල් කවලම් කිරීමේ ගැස්ට්ටුව අවලංගුයි.

ආනයනික තෙල් වර්ග සමඟ වෙනත් තෙල් වර්ග මිශ්‍ර කිරීම නවතාලමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට වෙළෙඳ ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට උපදෙස් දී තිබේ.

2016 වර්ෂයේදී ආනයනික තෙල් වර්ගවලට අනෙකුත් තෙල් වර්ග මිශ්‍ර කිරීමට අවසර දෙමින් නිකුත් කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරන ලෙසද ඇමැතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

පසුගිය රජය සමයේ 2016 ඔක්තෝබර් 7 වැනිදා නිකුත් කර ඇති මේ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ආනයනය කරනු ලබන පොල්තෙල් හා අනෙකුත් තෙල්වර්ගවලට වෙනත් තෙල්වර්ග මිශ්‍ර කිරීමට අවසර දී තිබෙන බවත් මේ වන විට මතුව ඇති පොල්තෙල් ගැටලුවත් මේ තත්ත්වය මත ඇති වූවක් බවත් ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මාධ්‍ය හමුවකදී ඊයේ (01) පැවසීය.