අලුත් අවුරුදට සහන බඩු මල්ලක් සතොසින්

අලුත් අවුරුදු සමයේ පාරිභොගිකයින්ට සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් සතොස ශාඛා ජාලය හරහා සහන මල්ලක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 10 කින් සමන්විත එම සහන මල්ල රුපියල් දහසක මිලකට අප්‍රේල් මස 01 වන දින සිට සතොස ශාඛා මගින් ලබාගත හැකි බව බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා  වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

අලුත් අවුරුදු සමයේ පාරිබෝගිකයන්ට සහන සැලසීම මෙම වැඩපිළිවෙළෙහි අරමුණයි