අපේ ජන බල පක්ෂයට හිමිවූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය සම්බන්ධයෙන් අද තීරණයක්.

අපේ ජන බල පක්ෂයට හිමිවූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් හටගෙන තිබේ.

එම පක්ෂයට හිමිවූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරයට පත් කරන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් අඩ් තීරණයක් ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇත.

එම පක්ෂයේ නියෝජිතයන් ඊයේ (18) මැතිවරණ කොමිසම සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව සඳහන් කළේය.