අනුරාධපුරයට  මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ව්‍යාපෘතියක්

නිවාස නොමැති කොළඹින් බැහැර ජන කොටස් සඳහා නිවාස ලබාදීමේ වැඩසටහන් මාලාව තවදුරටත් පුළුල් කරමින් මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවට දැරිය හැකි මිලකට නිවාස ලබාදීමේ නව නිවාස ව්‍යාපෘතියක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පසුගිය දා අනුරාධපුර නගරයෙන් ආරම්භ කෙරිණ.

අනුරාධපුර නගරයට ආසන්න අක්කර 01 පර්චස් 66ක ඉඩමක මෙම නිවාස ඉදිකෙරේ. මෙම ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් වූවකි.

වසර 1 1/2 කින් වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය වාහන 135 කින් යුත් නේවාසික රථගාලකින් සහ අමුත්තන්ගේ රථගාලකින් ද සමන්විත ය.

රුපියල් මිලියන 01 ක අත්තිකාරම් මුදලක් පළමුව ගෙවා මෙම නිවාසවල පදිංචි විය හැකි අතර ගිවිස ගන්නා නිශ්චිත කාලයක් තුළ ඉතිරි මුදල් ගෙවීමෙන් පසු නිවසේ හිමිකම පවරා දීමට නියමිතය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ  උපදෙස් අනුව නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්‍ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති, වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ හර්ෂාන් ද සිල්වා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි ප්‍රසාද් රණවීර යන මහත්වරුන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මෙම සමස්ත නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.