අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක අද පන්තිමධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු තහනම්

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පන්ති සහ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම අද(26) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු තහනම් වෙයි.

ඒ අනුව උපකාරක පන්ති සංවිධානය කිරීම හා මෙහෙයවීම, විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පැවැත්වීම තහනම් වන අතර විභාගය සඳහා අනුමාන ප්‍රශ්න ලබාදෙන බවට හෝ ඒ හා සමාන ප්‍රශ්න ලබාදෙන බවට පෝස්ටර්, බැනර්, අත්පත්‍රිකා, විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම, ඒවා ළඟ තබාගැනීම ද තහනම් වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

අදාළ නියෝග කඩ කරන පාර්ශවයන් සම්බන්ධයෙන් 1911 ක්ෂණික දුරකතන ඇමතුම් අංකයට දැනුම්දෙන ලෙස ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන දෙසැම්බර් මස 2 වනදා සිට 12 වනදා දක්වා දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 4987 කදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.