අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හෙට ඇරඹෙයි.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හෙට (2) ආරම්භ වෙයි.
මෙවර විභාගය සදහා සිසුන් හත් ලක්ෂ 17000ක් පමණ ලියාපදිංචි වී සිටියි

හෙට උදෑසන 8.30ට විභාග ආරම්භ වන අතර පැය භාගයකට ප්‍රථම විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත විභාග අපේක්ෂකයින් පැමිණිය යුතු බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.

විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින් අනන්‍යතා සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙයි.

මෙතෙක් විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය නොලැබුණු අපේක්ෂකයන් වන්නේ නම් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ WWW.DOENETS.LK වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රවේශ පත්‍රයේ පිටපතක් ලබාගත හැකියි.

විභාග සම්බන්ධ ගැටලුවක් වන්නේ නම් 1911 අංකයට ඇමතුමත් ලබාදෙන ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අයදුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

දෙසැම්බර් 12 වැනිදා විභාගය අවසන් වීමට නියමිතයි.