අද සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 224ක්

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 88 දෙනෙකු හදුනාගැනීමත් සමග අද දිනයේ සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 244ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතිබව යුධ හමුදාපතිවරයා පවසයි