අද දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 535ක්

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 238 දෙනෙකු හදුනාගැනීම සමඟ  අද දිනයේ හදුනාගත්  මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 535 දක්වා ඉහළට ගොස් ඇති බව යුධ හමුදාපතිතුමන් නිවේදනය කරයි.