අද කොවිඩ් රෝගීන් 378ක් සුවය ලබති.

කොවිඩ් -19 ආසාදිතව සිටි මෙරට තවත් පුද්ගලයින් 378 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටවයාම සමඟ වයිරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 11,031 දක්වා ඉහළ යයි.