අද ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 133 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

අද උදෑසන 6 සිට දහවල් 12 දක්වා ගතවූ පැය 6 ක කාලය තුළ පමණක් ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 133 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර වාහන 64 ක් එම කාලය තුළ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේය.