අත්‍යාවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙනයාමට දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන් වෙත  බලය පවරයි.

පවතින තත්ත්වය යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වවරුන් සහ ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන් වෙත  බලය පැවරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන,ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබේ.

මේ වනවිට ඖෂධ නිවෙස් වලටම බෙදාහැරීමේ වැඩසටහන යටතේ ප්‍රදේශ කිහිපයක රෝගී ජනතාව වෙත ඖෂධ ගෙන ගොස් භාරදීම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

එමෙන්ම ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ සේවාවන් සැපයීමට විධායක මට්ටමේ නිලධාරීන්ගෙන් සැදුම්ලත් සහායක නිලධාරී කණ්ඩායමක් පත්කර ගන්නා ලෙසත් , ආහාර හා ඖෂධ වැනි අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සෑම නිවසකටම බෙදාහැරීම සදහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික ආයතන මෙන්ම සුපිරි වෙළදසැල් වල ජංගම සේවාවන් සංවිධානය කරන ලෙසත් දැනුම්දී තිබේ.

අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන්ට සහභාගි වන තොග සහ සිල්ලර වෙළෙඳුන් හට අවශ්‍ය ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලබාදීමට අදාල පොලිස් ස්ථාන වෙත නිර්දේශ කරන බවද රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයා‍ නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් කියා සිටී.