අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අවුරුදු කන්න රජයෙන් රුපියල් 5000ක්

කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් සමෘද්ධිලාභින් සහ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් සඳහා  රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් ලබාදීමට රජය තීරණයකර තිබේ.සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මෙම මුදල ජනතාව වෙත ලැබෙනු ඇත.

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සිදුකළ ඉල්ලීමකට අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි එම දීමනාව ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇති බව සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර  මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් හඳුනාගත් පවුල් වෙනුවෙන් මෙම දීමනාව ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාවට නැංවීමට නියමිතය.