අජිත් – මංගල ඉල්ලා අස්වේ.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ ඩිජිටල් යටිතල සහ තොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා සිය අමාත්‍යධුරයන් ගෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව ආරංචි.මාර්ග පවසයි.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මිට සුළු මොහොතකට සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යොමු කර තිබේ. එමෙන්ම කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා ද සිය නිල ට්විටර් ගිණුම හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ ජනතාව ලබාදුන් තීන්දුවට තමන් ගරුකරමින් අමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බවයි.

මේ අතර අද සවස් වන විට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තවත් ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනෙකුම සිය ධුරයන් ගෙන් ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.