අගමැති වගා සංග්‍රාමයට එක්වෙයි.

සෞභාග්‍ය ගෙවතත්ත වැඩසටහන යටතේ දස ලක්ෂයක් ගෙවතු වගා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ යටතේ නාගරික, අර්ධ නාගරික ඇතුළු සෑම පවුලක්ම ආවරණය වන පරිදි ගෙවතු වගා ආරම්භ කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

එම විශේෂ වගා වැඩසටහනට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා ශිරන්ති වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ මහත්මිය ද අද එක්වූහ. අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් වඩාත් තිරසර ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දී ඇති මොහොතක, ඒ සඳහා සෑම පුද්ගලයෙකුටම වෙන් වූ කාර්යභාරයක් පවතියි. එය ඉටු කිරීමට සියලුදෙනා දිරිගැන්වීමේ අරමුණෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස තමා ද මෙම වැඩසටහනට එක් වූ බවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි

එම අවස්ථාව සඳහා සම්බන්ධවෙමින් අගමැතිවරයා සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය අද එළවළු පැල රෝපණය කළහ.