අගමැති නාමයෝජනා අත්සන් කරයි.

ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රිකයෙන් තරග කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නාම යෝජනා පත්‍රය සඳහා අත්සන් කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද විජේරාම පිහිටි නිල නිවසේදී නාම යෝජනා අත්සන් කළේය.

මේ අවස්ථාව සඳහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද සහභාගීවිය.