අගමැතිගෙන් සුබපැතුම් පණිවුඩයක්

ආගම්වාදී ත්‍රස්තවාදය නැමති අඳුර දුරුකොට අපේ මාතෘ භූමියට ආරක්ෂාවත්, සාමයත් නැවත ගෙනදීමට ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආණ්ඩුව ඇප කැප වී සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරයි.ඒ මහතා මෙසේ ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නත්තල් සුබපැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමිනි.