නවක විශේෂාංග ලේඛක ලේඛිකාවන්ට ආරාධනාවක්!

නවක විශේෂාංග ලේඛක ලේඛිකාවන්ට ආරාධනාවක්! විශේෂාංග ලේඛනයට කැමති නවක ඔබට, කාලීන මාතෘකා යටතේ ඔබ විසින් රචනා කෙරෙන ලිපි, ඔබේ නමින් අප වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ පලකරවා ගැනීමට අවස්ථාවක් සලසා ඇත. ඊට අමතරව, එම ලිපි අපගේ සමාජ ජාල පිටුවල ද හුවමාරු කෙරෙනු ඇත.

ඔබ විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන ස්වතන්ත්‍ර ලිපි නිර්මාණ news@lankanews247.com  ලිපිනයට එවන්න. ඔබ එවන ලිපි අපගේ කතෘ මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණයකින් අනතුරුව අපගේ වෙබ් අඩවියෙ පලකරනු ඇත. විශේෂාංග ලේඛනය පිළබඳ උනන්දුවක් ඇති ඔබට, ඔබේ ලිපි, සිංහල භාෂාව කියවන ලෝකවාසී ජනතාව සමග හුවමාරු කර ගැනීමට මෙය මහඟු අවස්ථාවකි.

සියලු ලිපි, වචන දහසකට (1000) නොවැඩිවන ලෙස, සිංහල යුනිකේත භාවිතයෙන් සකස් කර එවීමට කටයුතු කරන්න.