ජනපති පොළොන්නරුවේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (5) පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමු කිහිපයකට සහභාගි විය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සහභාගි වන ජනහමු මාලාව අද පැවැත්වෙන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගනිමිනි.

.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා ජනතාව සමඟ සුහද පිළිසඳරකද නිරත වුණි.එමෙන්ම ජනතාව සමඟ ප්‍රශ්න පිළිබඳ සාකච්ඡාවලද නිරත විය.