ජනතාව තීන්දුවක් ගත යුතුයි.අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

රට තුළ සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පිරිසකට ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් නාම යොජනා ලබා දි ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පිරිසක් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දි තොරා පත්කර ගැනිමට ජනතාව ඡන්දය භාවිතා කළ යුතු බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සදහන් කළේය.