ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය අවසන්

සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර මැතිවරණ කොමිසමට භාර දී අවසන් බව රජයේ මුද්‍රණාලය නිවේදනය කරයි මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානි කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළේ  (04) දහවල් එම කටයුතු අවසන් කළ බවය.

මෙවර මහ මැතිවරණයට අදාලව ඡන්ද පත්‍රිකා එක්කෝටි හැත්තෑ දෙලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කර ඇත.
මහ මැතිවරණයට අදාල ගෘහ ලේඛන ද මුද්‍රණ කටයුතු අවසන් කර මැතිවරණ කොමිශන් සභාව වෙත භාර දී තිබේ.

නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා ඉදිරි සතියේ දී තැපෑලට භාරදීමට නියමිත අතර ඉන් අනතුරුව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බෙදාහැරීම් කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතය.