දෙවි බාලිකාවට යෝජනාවූ උඩහමුල්ලේ පාසල, නව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසලක් ලෙස සංවර්ධනයට ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක්

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලබාදෙන ජාත්‍යන්තර පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී ගෙවීමට සිදුවන අධික වියදම හේතුවෙන් දෙමව්පියන් අසරණ බවත්, එයට විසඳුමක් ලෙස රජයේ පාසල් තුළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය පුලුල් කිරීමට අදහස් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්‍ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසනවා.

කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ පන්ති පිහිටුවීමට යෝජනා වූ බප/ජය ශ්‍රී විජයාරාම විද්‍යාලය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලබාදෙන පාසලක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට කමිටුවක් පත් කළ බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්‍ය කපිල පෙරේරා මහතා තව දුරටත් පවසනවා.

කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ ගණිතය සහා ජීව විද්‍යා අංශ පුළුල් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කර ඇති යෝජනාව ඉවත් කර, බප/ජය විජයාරාම විද්‍යාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා බලාපොරොත්තු වන බව මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව පළමු ශ්‍රේණියේ සිට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීමට හැකි පරිදි එම පාසල සංවර්ධනය කිරීමට නව යෝජනාවක් සකස් කරන බවයි.

උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාවෙන් ඉගෙන ගන්නා ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය ඉහළ නංවාලීමේ අරමුණින් නියාමන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉහත දැක්වෙන බප/ජය ශ්‍රී විජයාරාම විද්‍යාලයේ භූමිය සහ ගොඩනැගිලි ප්‍රයෝජනයට ගෙන එහි දේවි බාලිකා විදුහලේ උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත (අතිරේක) අංශයක් පිහිටුවීම කැබිනට් සංදේශයක් යොමුකර තිබූ බවට පසුගියදා වාර්තාවුනා.

එම ව්‍යාපෘතියට සම්ගාමිව අවශ්‍ය පන්ති කාමර ඉදි කිරීම විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම සහ අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයකු වන ධම්මික පෙරේරා සහ ඔහුගේ බිරිඳ විසින් පවත්වාගෙන යන ‘ධම්මික ප්‍රෙසිලා’ පදනමින් රුපියල් මිලියන 100ක් ප්‍රදානය කිරීමට ද බලාපොරොත්තුවන බව වාර්තා වුනා.

මේ අතර දේවි බාලිකා විදුහල සුරැකීමේ සංවිධානය නමින් සංවිධානයක් එහි ආදි ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක් පිහිටුවා උක්ත ව්‍යාපෘතියට විරෝධතාව ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ දේවි බාලිකා විදුහල කොළඹින් ඉවත් කර, මුළු විදුහලම විජයාරාම මහ විදුහලට ගෙන එන්නට සූදානමක් ඇති බවය ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා.

මේ අනුව කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ ගණිතය සහා ජීව විද්‍යා අංශ පුළුල් කිරීම සඳහා නියාමන ව්‍යාපෘතිය අතහැර දමා පළමු ශ්‍රේණියේ සිට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීමට හැකි පරිදි එම පාසල සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන බවක් පෙනෙනවා.