නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිය ධූරයේ වැඩ අරඹමින් අධ්‍යාපනය සඳහා වූ රූපවාහිනී නාලිකාවකට මුලපුරයි.

කැබිනට විෂය පථ සංශෝධනයේ දී, හිටපු විදුලිබල ඇමති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව ජනමාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කිරීමෙන් අනතුරුව පස්වරුවේදී සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම සිදු වුණා. විශේෂ උත්සව සංවිධානයකින් තොරව අලහප්පෙරුම අමාත්‍යවරයා සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම සිදුවුණා.

වැඩ භාර ගැනීමෙන් පසු නව අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් පී. විජේවීර මහතා සහ උසස් නිලධාරින් සමග කෙටි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර එහිදී අමාත්‍යාංශයේ වත්මන් තත්ත්වය, අනාගත සැලැස්ම සහ ඒ යටතේ ඇති ආයතන පිළිබඳව විමසා තිබූ බව වාර්තා වුණා..

නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අද වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව, ඉදිරි සති දෙකක කාලයක් තුළ අධ්‍යාපනය සඳහා වූ රූපවාහිනී නාලිකාවක් ආරම්භ කිරීම තමාගේ පළමු ප්‍රමුඛතාවය බව පවසා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

මේ අතර, කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂය පථයන් සංශෝධනයේ දී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස ද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.