පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම හෙට

පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.

අදියර කිහිපයක් යටතේ පාසල් යළි ආරම්භකිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් හෙට (24) දිනයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

පාසල් යළි ආරම්භකිරීමට අදාළ මාර්ගෝපදේශ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින්, පසුගියදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දුන්නා.

එම මාර්ගෝපදේශවලට අනුව පාසල් විවෘත කිරීම පිළිබඳව කටයුතු සැලසුම් කරමින් සිටින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව, පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර, පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමේදී, නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් බව, නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා සඳහන් කළා.