අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි වනවා.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මුලින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී.

කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් 2021 මාර්තු 01 දිනට දින නියම කරන තුරු කිහිප වතාවක්ම කල් දැමුණා.

දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති මධ්‍යස්ථාන 4,513 කදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අයදුම්කරුවන් 622,300 කට වැඩි පිරිසක් මුහුණ දුන්නා.

මෙවර විභාගය සඳහා, පාසල් අයදුම්කරුවන් 423,746 ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 198,606 ක් පෙනී සිටි බව වාර්තා වනවා.

සෞන්දර්ය විෂයයන්හි ප්‍රායෝගික විභාග පැවැත්වීමට බාධා ඇතිවීම හේතුවෙන් විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වුණා.