ගුරු විදුහල්පති වැඩවර්ජනයට පිළිගත හැකි විසඳුම් ලැබෙන තුරු විභාග අයදුම්පත් යොමුකිරීම ඇනහිටී

ගුරු විදුහල්පති වැඩවර්ජනයට පිළිගත හැකි විසඳුම් ලැබෙන තුරු 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සහ උසස් පෙළ විභාගයේ අයදුම්පත් දැමීම සිදුනොකරන බව ගුරු විදුහල්පති ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වෙනුවෙන් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලින් මහතා අවධාරණය කරනවා.

කොළඹදී පැවති අමාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් රජය මැදිහත්වී සාකච්ජා මාර්ගයෙන් මෙම ගැටලුවට විසඳුම් දිය යුතුව ඇති බව ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කරනවා.

අයදුම් පත් යොමු කිරීම ගැන කතා කළද විභාග පැවැත්වීමට තවමත් දින නම් කර නොමැති අතර පාසල් වසා දමා ඇති තත්ත්වයක, දරුවන්ට ඉගැන්වීම සිදුනොවන තත්වයක විභාග පැවැත්විය නොහැකි හෙයින් අයදුම් පත් යොමු කිරීම තව සතියකින් කල් දමන ලෙස ඔහු ඉල්ලා සිටිනවා.

කෙසේවෙතත් පිළිගත හැකි විසඳුමක් ලැබෙනතුරු මෙම වැඩවර්ජනය අවසන් නොකරන අතර මෙම අරගලය දිග්ගැස්සන්නේ ආණ්ඩුව බවත් ජෝශප් ස්ටාලින් මහතා කියා සිටිනවා.

එමෙන්ම විවිධ බලපෑම් කර මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමර්ග නැවැත්විය නොහැකි බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා.

5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැප්තැම්බර් 15 දිනය දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණද විභාග අයදුම්පත්වලින් ලැබී ඇත්තේ 50%ක් පමණක් බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසනවා.