සා.පෙළ ප්‍රතිඵල දින කිහිපයකින් නිකුත් කිරීම ගැන තීරණයක්

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ 2020 විභහග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දින කීපයක් ඇතුළත තීරණයක් ගන්නා බව අධ්‍යපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නොහැකි වූ හේතූන් මේ වනවිට හඳුනාගෙන ඇති බවද දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති අතර ඊට එක්වෙමින් අධ්‍යපන ඇමතිවරයා එම අදහස් පළ කළා.

අධ්‍යාපන කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කර සිටින උපාධිධාරීන් ගුරුසේවයට අනුයුක්ත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගත් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ කැමැත්ත මත ගුරු සේවයට අනුයුක්ත කිරීම ගැන තීන්දුවක් ගන්නා බවද අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා එහිදී පැවසුවා.