විදේශයන්හි සිට පෞද්ගලික පරිභෝජනය සදහා රැගෙන එන භාණ්ඩවලට සීමා නෑ

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් යළි මෙරටට පැමිණීමේදී පෞද්ගලික පරිභෝජනය සදහා රැගෙන එන භාණ්ඩවලට කිසිදු සීමා පනවා නැතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් භාණ්ඩ වර්ග 623 ක් ආනයනය කිරීම සඳහා ඉකුත්දා සිදුකළ කොන්දේසි පැනවීම ඇතැම් පුද්ගලයින් වැරදි ලෙස වටහා ගෙන ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පවසනවා.

විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන පුද්ගලයින් මෙරටට රැගෙන එන භාණ්ඩ වර්ග සදහා පෙර පැවති සීමාවන් හැර වෙනත් කිසිදු සීමාවක් පනවා නොමැති බවද ඔහු තව දුරටත් සඳහන් කරනවා