අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල ගැන අද සාකච්ඡා කෙරේ

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී ජීවන වියදම් කමිටුව රැස්වීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.

මෙහිදී සහල්, කිරිපිටි, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති සහ ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළා.

“පසුගිය දිනවලදී කිරිපිටි, තිරිඟුපිටි, සිමෙන්ති සමාගම් සමග අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ අය මිල වැඩිකිරීම් සඳහා ඉල්ලීම් කළා. ඒ අය ලබාදෙන මිල වැඩිකිරීම් කරන්න මොනම ආකාරයකින්වත් කටයුතු කරන්නේ නෑ. ගණනය කිරීම් කරලා පාරිභෝගිකයාත් ආරක්ෂාවෙන ආකාරයේ මිල වැඩිකිරීම් තමයි කරනවා නම් කරන්නේ. ඒ අනුව අපි යම් මිල වැඩි කිරීමක් දුන්නොත් ආයේ මාස 3කට මෙහා යළි මිල වැඩිකිරීමක් ඉල්ලන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. අද සාකච්ඡාවෙදී මේ ගැන අවධානය යොමු කරලා යම් එකඟතාවයන්ට එන්න පුළුවන්.”