කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජංගම වෙළෙඳාම එන්නත් මාත්‍රා දෙක ම ලබාගෙන ඇති වෙළෙඳුන්ට පමණයි

කොව්ඩ්-19 වෛරසය පැතිර යාම වැලක්වීමට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කාලය තුළ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජංගම වෙළෙඳාම් කළ හැකි වන්නේ, කොව්ඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් මාත්‍රා දෙක ම ලබාගෙන ඇති වෙළෙඳුන්ට පමණක් බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව, එන්නත් මාත්‍රා දෙක ම නොගත් පුද්ගලයන් ජංගම වෙළෙඳාමෙහි නිරත වුවහෙත් නිරෝධායන නීති යටතේ ඔවුනට විරුද්ධව පියවර ගන්නා බව ඔහු අවධාරණය කරනවා.

කොව්ඩ්-19 වෛරසය පැතිර යාම වැලක්වීමට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීති සමයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සුභසාධනය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා මේ බව පැවසූවා.