ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉදිරි දැක්ම CCC+ මට්ටමේ සිට CCC- දක්වා පහළට

ප්‍රධානතම ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන Standard & Poor’s ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉදිරි දැක්ම CCC+ මට්ටමේ සිට CCC- දක්වා පහළ දමා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඉතාම පහළ මට්ටමකට වැටී තිබීම මීට හේතුව වී ඇති බව සඳහන් වෙනවා.

එසේම ඉදිරි මාස 12 තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම අභියෝගාත්මක මූල්‍ය වාතාවරණයක් ඇතිවිය හැකි බවට ද Standard & Poor’s ආයතනය අවධාරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම මෙම තත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව කෙරෙහි ද බලපානු ඇති බවට ඔවුන් අනතුරු හඟවා තිබෙනවා.