ලොක්-ඩවුන් සමයේ ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන සේවා

රට පුරා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන සේවා 19 ක් පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරමින්, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, පහත සේවාවන්ට, නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන කාලය තුළ තම කටයුතු සිදුකරගෙන යා හැකියි.

 1. සෞඛ්‍ය සේවා
 2. පොලිස් ස්ථාන
 3. ග්‍රාම නිළධාරීන්
 4. සියලු ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන්
 5. පළාත් පාලන අංශ
 6. ජල – විදුලිය – ඉන්ධන පිරවුම්හල් – ගෑස් මධ්‍යස්ථාන
 7. ගරාජ වැනි උපයෝගීතා සේවා
 8. කෘෂිකාර්මික අංශ
 9. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට බෙදා හැරීම් සිදුකිරීම සඳහා ග්‍රොසරි හා සුපිරි වෙළඳ සැල්
 10. ඖෂධ වෙළඳසැල්
 11. අත්‍යවශ්‍ය සේවා බෙදා හැරීම්
 12. ඩිලිවරි ක්‍රමයට බේකරි නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම්
 13. බැංකු
 14. ඉදිකිරීම් වැනි දෛනික වැටුප් ලබන කම්කරුවන්
 15. සංචාරක අංශ
 16. අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ප්‍රවාහන කටයුතු
 17. කොවිඩ් නොවන මරණ සඳහා අවමංගල්‍ය කටයුතු
 18. දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් කමිටු මගින් අනුමැතිය දෙන වෙනත් ඕනෑම අංශයක්
 19. අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් සඳහා නිවසකින් එක් අයෙකුට පමණක් බැහැරවීම

මේ අතර අවුරුදු 65 ට වැඩි නිධන්ගත රෝග සහිත කිසිවෙකුත් වෛද්‍ය අවශ්‍යතාවයකට හැර නිවසින් බැහැර නොවිය යුතු අතර කිසිදු පෞද්ගලික හමුවීම් යොදාගත නොහැකි වෙනවා.

එමෙන්ම ආගමික රැස්වීම්, අවන්හල්, හෝටල්, උපකාරක පංති, ක්‍රීඩා කටයුතු, සිනමා ශාලා, ස්පා වැනි දෑ පවත්වාගෙන යාමටද කිසිදු අවසරයක් හිමිවන්නේ නැති බව සඳහන් වෙනවා.