සියලුම බේකරි නිෂ්පාදන මිල 23 වනදා සිට ඉහළට

ග්‍රෑම් 450ක පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 5කින් – කේක් කිලෝවක් රුපියල් 100කින් සහ සියලුම බේකරි නිෂ්පාදන රු. 10 බැගින් අගෝස්තු 23 වනදා සිට ඉහළ දැමීමට බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ උප සභාපති වියන්සි විතානගේ මහතා පවසන්නේ, තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ ගියත් පාන් මිල මෙතෙක් ඉහළ නොදැමූ නමුත් බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන, ගෑස් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑමත් සමග නිෂ්පාදන වියදම දරාගත නොහැකි බවයි.

එම නිසා, කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය ද සලකා පාන් ගෙඩියක මිල අවම වශයෙන් රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට බේකරි හිමියන් තීරණය කළ බව ඒ මහතා පවසනවා.