පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර්ණය තොග වෙළෙඳාම සඳහා විවෘතයි

සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පෑලියගොඩ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර්ණය අගෝස්තු 23 වනදා සිට තොග වෙළෙඳාම සඳහා විවෘත කෙරෙනවා.

“පෙර පරිදිම තොග වෙළෙඳාම අපි ආරම්භ කළා. මින් ඉදිරියට සම්පූර්ණයෙන්ම තොග වෙළෙඳාම පමණයි අපි සිදුකරන්නේ. පෑලියගොඩ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර්ණය ආරක්ෂි ස්ථානයක්” යැයි පෑලියගොඩ මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ ව්‍යාපාරික සංගමයේ සභාපති ජයසිරි වික්‍රමආරච්චි මහතා සඳහන් කරන්වා.

මේ අතර අගෝස්තු 24 සහ 25 දිනවල තොග වෙළෙඳාම සඳහා දිවයිනේ සියලු විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තබන බව ඊයේ රජය නිවේදනය කර තිබෙනවා.