සංචරණ සීමාවන් හේතුවෙන් පෞද්ගලික බැංකු රැසක් මහජනතාවට වැසේ

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු රැසක් ජුනි මස 07 වන සඳුදා දිනයේ සිට සතියක කාලයක් මහජනතාවට ලබාදුන් සාමාන්‍ය බැංකු සේවා සඳහා තම සියලුම ශාඛාවන් වසා තබන බව දැනුම් දෙනවා.

රටේ පවතින මේ වනවිට පනවා ඇති සංචරණ සීමාවන් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව අදාළ බැංකු විසින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

මේ අනුව සම්පත්, සෙලාන්, ඪ්FCC , කොමර්ෂල්, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට්, අමානා, යූනියන් බැංකුව මෙලෙස සතිය පුරාවටම සිය ශාඛා ජාලය වසා තබන බව දැනුම් දෙන අතර හැටන් නැෂනල් බැංකුව දින දෙකක් සඳහා පමණක් වසා තබන බව පවසනවා.

අතාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස සලකා ඉහත බැංකු සියල්ලම සෞඛ්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුකූලව සිය සේවාන් මහජනතාවට විවෘත කළා. සංචරණ සීමාවන් අත්‍රතුර මහාමාර්ගවල ගමන් ගන්නා රථවාහන බොහොමයක් මූල්‍ය ආයතනවල සේවකයන්ට අයත් ඒවා වා බවට මින් පෙර වාර්තා වී තිබුණා.

ඔවුන් නිකුත්කළ නිවේදන පහතින් දැක්වේ.