නව මිලට ලාෆ් ගෘහස්ථ ගෑස් සඳුදා සිට වෙළඳපොළට

ලබන සඳුදා සිට කිසිදු හිඟයකින් තොරව ලාෆ් ගෘහස්ථ ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සූදානම් බව සමූපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසනවා. මාබිම පිහිටි ලාෆ් ගෑස් පිරවුම් මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් පසු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මේ බව කියා සිටියා.

ලාෆ් සමාගම සිය නිෂ්පාදන නැවැත්වීම හේතුවෙන් පසුගිය දිනවල වෙළෙඳපොළ තුළ ගෑස් හිඟයක් මතුවුණා.

මිල ඉහළ දැමීමට රජය විසින් අනුමැතිය ලබාදීමත් සමග ලාෆ් සමාගම පසුගිය 20 වනදා සිට නව මිල යටතේ ගෑස් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරමින් ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

මේ අතර, ලාෆ් සමාගමේ ගෑස් මිල හා සමානව මිල වැඩිකිරීමට ලිත්‍රො ගෑස් සමාගම විසින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බවත් ඒ අනුව නුදුරේ දී එම මිල වැඩි කිරීමට අවසර ලබා දීමට සිදුවන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පසුගියදා සඳහන් කළා.