කොරියාවේ රැකියා සිහින සැබෑවන සලකුණු! ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපතිවරයාගෙන් සහතිකයක්

කොරියාවේ රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ශ්‍රී ලංකා තරුණ තරුණියන් සඳහා එරටට යෑමට අවශ්‍ය පහසුකම් ඉක්මනින් සපයන බව ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපති වොන්ජින් ජියෝන් මහතා විසින් විදේශ අමාත්‍යවරයාට සහතික වී තිබෙනවා.

කොරියාවේ රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති තරුණ පිරිස මුහුණ දී ඇති ප්‍රමාදය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරිම සඳහා විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජූනි 16 වන දින විදේශ අමාත්‍යංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී තානාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

කොරියාවේ රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති පිරිස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එහි රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින නමුත්, කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා එය දිනෙන් දින මඟ හැරි ගොස් ඇති බැවින් ඔවුන් දැඩි මානසික පීඩනයකට ලක්ව සිටින බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා.

මෙහිදී කොරියානු රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරමින්, කොරියානු රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති සියලු දෙනාටම එම රැකියා අවස්ථා සලසා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපතිවරයා විසින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා එම අවස්ථා ලබා දීමේ යම් ප්‍රමාදයක් ඇති නමුත් හැකි පළමු අවස්ථාවේම ඔවුන්ව කොරියාවට පිටත් කිරීමට තමන් අවධානයෙන් සිටින බව ද ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව කොරියාවේ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික තරුණ පිරිසට වැඩි අවස්ථා ලබා ගැනීම සහ දෙරටේ ආර්ථික සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගැනීම ඇතුළු කරුණු කීපයක්ම මෙම සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ බව සඳහන් වෙනවා.