එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් විදෙස් සංචාරකයින්ට නිරෝධායනයට ලක්නොවී මෙරට සංචාරය කිරීමට අවසර

කොවිඞ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් විදෙස් සංචාරකයන්ට පීසීආර් පරීක්ෂණයෙන් ආසාදිතයකු නොවන බවට තහවුරු වුවහොත්. ඔවුනට කිසිදු නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට ලක්නොවී මෙරට ඕනෑම ස්ථානයක සංචාරය කිරීමට අවසර හිමිවන බව සංචාරක මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.

එම මණ්ඩලයේ උපදේශක සඳහන් කරන අන්දමට එසේ පැමිනෙන සංචාරකයින් දින 7කට පසුව ද යළිත් පීසීආර් පරීක්ෂණයකට යොමුවිය යුතු වෙනවා.

එසේම ඔවුනට සංචාරක මණ්ඩලයෙන් අනුමත කර ඇති ලෙවල් 1 හෝටල්වල පමණක් නොව වෙනත් ඕනෑම හෝටලයක කාමරයක සිටීමේ අවසරය ද ලබාදී තිබෙනවා. සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිණි පසු දින 07කට පසු අනුමත රසායනාගාරයකින් පීසීආර් පරීක්ෂණයක් සිදුකර ඒ බව සංචාරක මණ්ඩලයට යොමු කළ යුතු වෙනවා.