මෙරටට ලබාදී ඇති GSP+ සහනය තාවකාලිකව අත්හිටුවිය යුතු බවට යුරෝපා කොමිසමට දැනුම් දීමේ යෝජනාවක්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමට හා ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට බලපෑමක් එල්ලකිරීමේ අරමුණින් මෙරටට ලබාදී ඇති GSP+ සහනය තාවකාලිකව අත්හිටුවිය යුතු බවට යුරෝපා කොමිසම වෙත දැනුම් දීමේ යෝජනාවක් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එම යෝනාවට පක්ෂව ඡන්ද 628 ක් ලැබී ඇති අතර යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 15 ක් පමණක් ලැබී තිබුණා. මේ අතර එම යෝනාවට මන්ත්‍රීවරු 40 ඡන්ද භාවිතා කිරීමෙන් වැළකී තිබෙනවා.

විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත භාවිත කරමින් මෙරට යම් පුද්ගලයින් පොලිස් භාරයේ රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමුව තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ අතර මෙරට යම් පාර්ශවයන් විසින් මේ පිලිබඳ යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දැනුවත් කර ඇති බවද වාර්තා වෙනවා.

මින් පෙරද අහිමිව තිබූ GSP+ සහනය පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේදී යළි ලබාදීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කළ අතර මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන බවට හා යුද සමයේදී සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විධිමත්‍ සොයා බැලීම් සිදු කරන බවට එවක ආණ්ඩුව ලබාදුන් පොරොන්දු ඒ සඳහා හේතු වුනා.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවලට සිදු කරන අපනයනවල වටිනාකම යුරෝ බිලියන 2.3 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

යුරෝපා සංගමය යනු මෙරට තෙවන විශාලතම අපනයන සහායකයා වන බැවින් යම් හෙයකින්නැවත GSP+ අහිමි වුවහොත් මෙරට ඇඟළුම් කර්මාන්තය ඇතුළු කර්මාන්ත රැසක් අඩපන වනු ඇතැයි සැක පලකෙරෙනවා.