ආහාර හිඟයක් ඇති වේයැයි බිය නොවන්න – රජයෙන් ඉල්ලීමක්

රට තුළ සහල් සහ සීනි ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟයක් පවතින බවට පැතිර යන වාර්තාවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බව රජය පවසනවා.

ජනතා ඉල්ලුම සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග රජය සතුව පවතින බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙනවා.

ඇතැම් දේශීය හා විදේශීය මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය මෙරට තුළ බරපතළ ආහාර හිඟයක් හටගෙන ඇතැයි ප්‍රචාරය කරමින් සිටින අතර එම වාර්තාවල කිසිදු පදනමක් නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

ඇතැම් කූඨ වෙළෙඳුන් පසුව වැඩි මිලට විකුණා අධික ලාභ උපයා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව වී, සහල්, සීනි ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග වශයෙන් සඟවා තැබීමෙහි නිරත වන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඔවුන්ගේ එම උත්සහාය පරාජය කිරීම සඳහා මහජන ආරක්ෂක පනතේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සම්පාදනයට අදාළ වගන්ති පසුගිය සඳුදා බලාත්මක කරනු ලැබුවා.

එමෙන්ම සැඟවූ ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග සොයා, ඒවා සාධාරණ මිලට බෙදාහැරීම එහි අරමුණ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙනවා.

එමගින් කෘතිම ලෙස ආහාර හිඟයක් ඇති කිරීමට ගත් උත්සහාය ව්‍යාර්ත කිරීමට හැකිවූ බවත් ආහාර හිඟයක් ඇති වේයැයි බිය නොවන ලෙසත් රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.