විදුලිබල, ඛනිජ තෙල්, ලිට්රෝ ගෑස් ගැටලු කෝප් කමිටුවේ සාකච්ඡාවට

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම යන ආයතනවල ගැටලු රැසක්, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදී(කෝප්) ඊයේ (21)පුළුල් ලෙස සාකච්ඡාවට ලක් වී තිබෙනවා.

එම ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කෝප් කමිටු රැස්වීම්වලදී තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට ද මෙහිදී තීරණය වූ බව වාර්තා වනවා.

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාවේ ( කෝප් කමිටුව) විශේෂ රැස්වීමක් එහි සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවැත්වුණා.

කාරක සභාවේ ඉදිරි වැඩකටයුතු සහ කැඳවීමට නියමිත ආයතන ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා වූ බව වාර්තා වනවා.

කොවිඩ් තත්වය හේතුවෙන් පසුගිය කාලයේ කෝප් කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීමට නොහැකිවූ බැවින් ලබන පාර්ලිමේන්තු සතියේ සිට නැවතත් සතියට දින තුනක් කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම පිළිබඳව ද මෙහිදී අවධානය යොමු කළ බව කෝප් කමිටුව පවසනවා.

එසේම, නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි කෝප් කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව ද කමිටුවේ අවධානය මෙහිදී යොමු වුණා.