නිර්දේශිත සංශෝධන සහිතව කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත ඉදිරියට?

කොළඹ වරාය නගරයේ විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිගමනය කර තිබෙන බව, අද කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ එම තීරණය කථානායකවරයාට පසුගියදා භාරදී තිබුණා.

ඒ අනුව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සිය නිගමනයෙන් දැනුම් දී ඇත්තේ, පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති, එහි සඳහන් ආකාරයට සම්මත කර ගැනීම සඳහා ජනමත චිචාරණයක් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 එකඟතාව අවශ්‍ය බවයි.

කොළඹ වරාය නගර බල ප්‍රදේශය තුළ සියලු ප්‍රජා නීති සහ සංවර්ධන නියෝග සකස් කිරීම, ඒවා සංශෝධනය කිරීම, ඒවා කඩවීමේදී නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවට ලබාදීමට යෝජනා කර ඇති බලතල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිගමනය කර තිබෙනවා.

ක්‍රමෝපාය වැදගත්කමක් ඇති ව්‍යාපාර සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක පනත් 14 කින් නිදහස් කිරීම් හෝ දිරි ගැන්වීම් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ සහ නියෝග පැනවීමට කොමිෂන් සභාවට බලය පැවරෙන වගන්ති තුනක් ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිගමනය කර තිබෙනවා.

මේ අතර, කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත් කෙටුම්පත මගින් වරාය නගර සීමාව තුළ ක්‍රමෝපාය වැදගත්කමක් ඇති ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් නිදහස් වන පනත් නිශ්චිතවම කවරේ දැයි තීරණය කිරීමටත් , වෙනත් දිරි ගැන්වීම් ලබාදීමටත්, වරාය නගරය ආර්ථික කොමිසන් සභාවට බලය පැවරෙන වගන්ති ද ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කර තිබෙනවා.

ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන ඉහත වගන්ති සම්මත කිරීමට ජනමත විචාරණයක් සහ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය බව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනයේ සඳහන් වන නමුත් අධිකරණය සදහන් කර ඇති සංශෝධන සිදු කරන්නේ නම්, එම අනුකූලතාවය ඉවත්ව යන බව ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනයේ සඳහන් වෙනවා.

මේ අතර, පනත් කෙටුම්පතේ තවත් වගන්ති කිහිපයක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක අනුමැතිය අවශ්‍ය බව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනයේ සඳහන් කරනවා.

කොළඹ වරාය නගරයේ විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදී ඇති තීන්දු සහ සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් රජය එකඟ වන බව අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව, එම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී සරළ බහුතරයකින් සම්මත කර ගැනීමට හැකියාව තම රජයට තිබෙන බව ද රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.