දකුණු ඇමෙරිකානු රටවල හෝ දකුණු අප්‍රිකාව හරහා ගමන් කළ ගුවන් මගීන්ටත් මෙරට ගුවන්තොටුපොළ වැසේ.

පසුගිය දින 14 ක කාලය තුළ දකුණු ඇමෙරිකානු රටවල හෝ දකුණු අප්‍රිකාවට සංචාරය කළ හෝ එම රටවල් ඔස්සේ පැමිණෙන සංක්‍රමණික ගුවන් මගීන්ට මෙරටට පැමිණීම, ජුනි මස 04 වන දින සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇති බව දැනුම් දෙනවා. මේ පිළිබඳ තවදුරටත් සඳහන් කරන ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය, ඉන්දියාව සහ වියට්නාමය යන රටවල සංචාරය කළ ගුවන් මගීන්ට මීට පෙර පැනවූ තාවකාලික තහනම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බව ද සඳහන් කරනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිර යන කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා මෙරටට ගුවන් තොටුපළවල් වෙත, මැයි මස 21 දින සිට 31 දක්වා කාලය තුළ ගුවන් මගීන්ගේ පැමිණීම අත්හිටුවීමට, ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබුණා. එම තහනම ජුනි මස 01 වැනිදා සිට ඉවත් කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කළා. එසේම ජුනි මස 01 දින සිට පැමිණෙන සියලුම ගුවන් මගීන්, දින 14ක කාලයක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළ නිරෝධායනය විය යුතු වෙනවා.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් යානාවල, ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් මගීන් 75 දෙනෙකු උපරිම වශයෙන් රැගෙන පැමිණිය හැකි අතර, ඊට අමතරව තවත් විදේශීය සංචාරකයන් ද මෙම ගුවන් යානය තුළම රැගෙන පැමිණිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය නිවේදනය කරනවා.