හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් සැලසුම් කළ මාර්ගගත සැලැස්මක්

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් සැලසුම් කළ මාර්ගගත සැලැස්ම, ඒ පිළිබඳව පත්කළ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ නියෝජිතයන් විසින් මැයි 24 වනදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවේ දී ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

පොහොර භාවිතය, භූමිය, ජෛව විවිධත්වය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, වායු ගෝලය, කර්මාන්ත, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, නගර සහ පාරිසරික අධ්‍යාපනය ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳ අත්කරගත යුතු ඉලක්ක සහිත සැලසුම් සකස් කිරීම, දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසාර විසඳුම් සහිත හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ නියෝජිතයන් වෙත ජනාධිපතිතුමා විසින් පවරා තිබුණා. ඒ අනුව සිදුකල පුළුල් අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කර මාර්ගගත සැලැස්ම සකස්කර තිබුණා.

පරිසර සංවේදී කලාප හඳුනාගනිමින් වන ඝනත්වය වැඩිකිරීම සහ වන රක්ෂිත තුළ වන ආවරණය ඉහළ නැංවීම සඳහා, හඳුනාගත් භූමිවල වන වගාවන් කඩිනම් කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී විශේෂ අවධානය යොමු වුණා. ඒ සඳහා හේන් ගොවීන් විසින් අතහැර දමන ලද ඉඩම්, රක්ෂිත වනාන්තර තුළ පිහිටි හේන්, ආක්‍රමණශීලි ශාක පැතිරී ඇති ඉඩම් සහ තෙත් කලාපයේ ෆයිනස් වගා කොට ඇති ඉඩම් භාවිත කිරීමේ හැකියාව, මාර්ගගත සැලැස්මේ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

“සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ද සඳහන් ශ්‍රී ලංකාවේ වන ආවරණය, 2025 වන විට 30% දක්වා ඉහළ නැංවීම රජයේ ඉලක්කයයි. රටේ වන ආවරණය සහ වන ඝනත්වය ඉහළ නැංවීමේදී මිනිස් පරිභෝජනයට මෙන්ම සතුන්ගේ ද ආහාරයට ගත හැකි කොස් දෙල්, පළතුරු වැනි වගාවන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් දීමේ වැදගත්කම ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා.

2030 වන විට මෙරට බලශක්ති අවශ්‍යතාවෙන් 80%ක්, පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් සපුරා ගැනීම රජයේ ඉලක්කයි. ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඩීසල් බලාගාරවලින් උත්පාදනය කෙරෙන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සුළං බලාගාරවලින් උත්පාදනය කිරීමට හැකි වූ බව අනාවරණය කෙරුණා.

ප්ලාස්ටික් භාවිතය තවදුරටත් අඩුකිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ද සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. පාසල් අධ්‍යාපන විෂය හා බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලදී පරිසර හා ජෛව විවිධත්වය මුල් කොටගත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා.

වරක් භාවිතා කර ඉවතලන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම් කිරීමේ වැදගත්කමත්, ඒ සඳහා විකල්ප හඳුන්වාදෙන ව්‍යාපාරිකයින් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳවත් අවධානය යොමු වුණා.

නාගරික සංවර්ධන හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිසර අලංකරණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ගස් සිටුවීමේ සමගාමී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නා.

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට කාබනික පොහොර අවශ්‍යතාවෙන් 30% ක් මෙරට ගොවීන්ගෙන් සපුරා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. මහවැලි කලාප 10ක ගොවීහු කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට මේ වන විටත් යොමුව සිටින බව මෙහිදී සදහන් කෙරුණා. ඉතිරි ප්‍රමාණයත් මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට ගොවීන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා.