ආරුගම්බේ නව සංචාරක කලාපයක් ලෙස ගැසට් කිරීමට සංචාරක අමාත්‍යවරයාගේ සැලසුමක්

ආරුගම්බේ නව සංචාරක කලාපයක් ලෙස නම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා. එය, 2021 අගෝස්තු මාසයට පෙර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ද සංචාරක අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

ඒ අනුව, සංචාරක අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව දස වසරක සංවර්ධන සැලැස්මක් යටතේ සංවර්ධනය කෙරෙන ආරුගම්බේ සංචාරක කලාපය ආශ්‍රිතව, රුපියල් මිලියන 1000 කට වඩා වටිනාකමකින් යුක්ත ව්‍යාපෘති 178ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තුවනවා. අරුගම්බේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්තිකයන් සමඟ පසුගියදා පැවැති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කරනවා.

සංචාරක ව්‍යාපාරයට කොරෝනා වෛරසයෙන් විශාල බලපෑමක් සිදුවී ඇති බවත් මෙය ලෝකය පුරාම තිබෙන තත්ත්වයක් බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කරනවා. රජයක් ලෙස අප ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවත් මේ වනවිට සංචාරක අමාත්‍යාංශය පළාත් සභා සමග සාකච්ඡා කර නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරක කර්මාන්තය නැංවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300 ක ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බවත් අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සඳහන් කරනවා

ඒ සමගම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමග ආරුගම්බේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ සකස් කර ඇති අතර එහි රුපියල් මිලියන දහසකට වඩා වටිනාකමකින් යුක්ත ව්‍යාපෘති 178ක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවත් සඳහන් වෙනවා.

ඉදිරි මාස දෙක තුළ, එනම් 2021 අගෝස්තු මාසයට පෙර, අරුගම්බේ සංචාරක කලාපයක් ලෙස ගැසට් කිරීමෙන් අනතුරුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ඇතිව සියලු කටයුතු සිදුකෙරෙනවා.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කළ අතර මේ වනවිට සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු අයට සහන රැසක් ලබා දී ඇති බවත් ඉදිරියටත් සහන ලබා දීම ගැන සලකා බලන බවත් සඳහන් වෙනවා.

ආරුගම්බේ පමණක් නොව, පානම, කුමන අවට කලාපයම සම්පත් ආකරයක් බවත් ආරුගම්බේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වසර දහයක සැලසුමක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තිබෙන්නේ තාවකාලික පසුබැසීමක් පමණක් වන අතර එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක කර ගැනීමත් සමඟ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට නැවතත් හොඳ කාලයක් උදා වෙන බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. එබැවින්, මේ අමාරු කාලයේ දී පහසුකම් වැඩි දියුණු කර හෝටල් ආදිය ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන යමින් සංචාරකයින් පිළිගැනීමට අප සූදානම් වියයුතු අතර ප්‍රදේශය සංචාරක කලාපයක් බවට පත්වීමෙන් අනතුරුව ශීඝ්‍රයෙන් දියුණුව කරා ගමන් කරනා බව ද එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා.