ලීසිං සමාගම් මහ බැංකු චක්‍රලේඛණ නොතැකීමෙන් පාරිභෝගිකයින් අසරණභාවයට

මහ බැංකුවේ චක්‍රලේඛණ ලීසිං සමාගම් විසින් නොසලකා හැරීම හේතුවෙන් සහන බලාපොරොත්තු වූ පාරිභෝගිකයින් අසරණ වී ඇතැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. මහ බැංකුවේ මූල්‍ය පාලන අංශය විසින් ප්‍රකාශනය කරන ලද අදාළ චක්‍රලේඛන මගින්, 2021 අගෝස්තු 31 දින දක්වා ලීසිං පාරිභෝගිකයින්ගෙන් පමා පොලී අය කිරීම හා වාහන අත්පත්කර ගැනීම නවතා දමන ලෙස හා වෙනත් සහන ලබා දීමට කටයතු කරන ලෙස ලීසිං සමාගම් වෙත දැනුම්දෙනු ලැබුවා.

මේ පිළිබඳව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වෙනවා.

මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛන ක්‍රියාත්මක නොකිරීමෙන් ලීසිං පාරිභෝගිකයා අමාරුවේ.

කොවිඩ් වසංගතයෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇති නිසා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය පාලන අංශය විසින් ලීසිං පාරිභෝගිකයාට සහනයක් ලබා දීම සඳහා මැයි මාසයේදී චක්‍රලේඛන කිහිපයක් නිකුත් කරන ලදී. එම චක්‍රලේඛන මගින් 2021 අගෝස්තු 31 දින දක්වා ලීසිං පාරිභෝගිකයින්ගෙන් පමා පොලී අය කිරීම හා වාහන අත්පත්කර ගැනීම නවතන ලෙස හා වෙනත් සහන ලබා දීමට කටයතු කරන ලෙස දැනුම්දෙන ලදී. එහෙත් එම චක්‍රලේඛන උල්ලංඝනය කරමින් බැංකු හා ලීසිං සමාගම් විසින් සිය පාරිභෝගිකයින්ට පමා පොලී ගෙවන ලෙස දන්වා ලිපි නිකුත් කොට ඇත. එසේ ලිපි නිකුත්කළා පමණක් නොව සමහර ලීසිං සමාගම් පාරිභෝගිකයින්ගේ වාහන අත්පත් කරගැනීමට ද කටයුතු කර ඇත.

එහෙත් අදාළ චක්‍රලේඛන නිකුත් කරන ලද මහ බැංකුව සිය චක්‍රලේඛණ උල්ලංඝනය කළ සමාගම් සඳහා කිසිදු නීතිමය පියවරක් ගැනීමට කටයුතු කර නැත. එම නිසා ලීසිං පාරිභෝගිකයා අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව ඇත. පාරිභෝගිකයින් අසරණව සිටිද්දී හා මහබැංකුවේ චක්‍රලේඛන සමාගම් විසින් උල්ලංඝනය කරද්දී මහ බැංකුව නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම අපි දැඩි ලෙස හෙළාදකින අතර අදාළ සමාගම් සඳහා වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අපි මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මහ බැංකුවේ නිළධාරීන් නඩත්තු වන්නේ මෙරට ජනතාවගේ බදු මුදලින් වන බව ද ඔවුනට උසස් අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා වැය කර ඇත්තේ මෙරට ජනතාවගේ බදු මුදල් බව ද මෙම අවස්ථාවේ මතක් කර සිටින අතර ඒ නිසා ම මහ බැංකුවේ නිළධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය විවේචනය කිරීමට ජනතාවට අයිතියක් ඇති බව ද මහ බැංකුවේ නිළධාරීන්ට ජනතාවට සහන ලබා දීම සදහා කටයුතු කිරීමට සාදාචාරාත්මක අයිතියක් ඇති බව ද වැඩි දුරටත් මතක් කර සිටිමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය