මහපොළ ගෙවීම් අඛණ්ඩව

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ විශ්වවිද්‍යාල වසා තැබුණ ද දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද මඟින් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරන බැවින්, මහපොළ ශිෂ්‍යත්වලාභීන් වෙත අදාළ ගෙවීම් සිදු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.මේ සිසු සිසුවියන්, නේවාසිකාගාර ගාස්තු, දුරකථන ගාස්තු වැනි වියදම් දැරිය යුතුව ඇති බැවින් මේ ශිෂ්‍යාධාරය දිගටම ලබා දීමට තීරණය වී ඇත.

ණය යෝජනා ක්‍රමයකින් හෝ යෝග්‍ය පරිදි අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසා ගැනීමෙන් අනතුරුව ගෙවීම් සිදු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ඊයේ (11)තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන ඇමැති සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය. සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල සිසු ප්‍රජාවෙන් 50%ක් එනම් සිසුන් 60,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මහපොළ ශිෂ්‍යත්වලාභීන් වන අතර, එක් ශිෂ්‍යයකුට මාසිකව රුපියල් 5,000ක් බැගින් ලබා දෙන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 160ක මුදලක් මාසිකව වැය කරනු ලබයි. එම මුදලින් 51%ක් මහපොළ අරමුදලින්ද ඉතිරි 49% මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ද දරනු ලබයි.