සංචරණයට වැට බඳිමින් වනජීවී භාරයේ ඇති සංචාරක නවාතැන් තාවකාලිකව වසා දැමේ

කොවිඩ්-19 අවදානම ශීඝ්‍රලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් රජය, සිය මෙහෙයුම් භාරයේ ඇති වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලු සංචාරක නිවාස, වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම්, මැයි මස 05 දා සිට තාවකාලිකව වසාදැමීමට කටයුතු කළා. මේ වන විටත් ඒවායේ නවාතැන් පහසුකම් වෙන්කරගෙන ඇති අයට නැවත දින වෙන්කරගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී උපදෙස් නිකුත් කරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව, ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරය නැරඹීමට ඇතුළුවීම, දින නියමයක් නොමැතිව අත්හිටවූ බව රත්නපුර දිසා වන නිලධාරී නිවේදනය කළා. සිංහරාජ වනාන්තරයට යාබද සංචාරක බංගලාව ද සහ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන ද නැවත දැනුම්දෙන තුරු දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට විවෘත නොකරන බව ද තවදුරටත් සඳහන් වෙනවා.

මේ අතර, පවතින කොවිඩ්-19 අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන, තම පාලන ප්‍රදේශවල ඇති ආකර්ෂණීය සංචාරක කලාපවලට පිරිස් එක් රැස්වීම වැලැක්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට, එම ප්‍රදේශ භාර පරිපාලන නිලධාරින් සහ ප්‍රාදේශීය සභා විසින් කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

කොවිඩ්-19 වසංගතය රට පුරා බැරෑරුම් ලෙස ව්‍යාප්තවීමේ අවදානම හේතුවෙන් සංචරණ සීමා ගැන අවධානය යොමු කරන ලෙසත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳ නිර්දෙශයන් රජය විසින් නිකුත් කළ කොවිඩ්-19 මර්දන නිවේදනවල පවා සඳහන්ව තිබියදීත් වගකීම් විරහිත පුවරවැසියන් ලෙස යම් පිරිස් විනෝද චාරිකා සහ සංචාරක නවාතැන් වෙත රොක්වනු, පසුගිය කාලය පුරා දක්නට ලැබුණා.

අධික පිරිසක් ගැවසෙන ස්ථාන වල රැඳී නොසිටීම, එකිනෙකා සමීපයේ සිට කතාබස් කිරීමෙන් හෝ ආහාර පාන ගැනීමෙන් වැළකී සිටීම මගින් කොවිඩ්-19 වැළඳීම නතර කර ගත හැකි බවට සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා.