මුඛ ආවරණ නොපළඳින පුද්ගලයන් පොලීසියෙන් ඔසවාගෙන යාම වලක්වයි

මුඛ ආවරණ නොපළඳින පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඔසවාගෙන යාම මින් ඉදිරියට නොකළ යුතු යැයි පවසමින් පොලිස්පතිවරයා විසින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. සියලුම උසස් පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කරන එම චක්‍රලේඛනයේ දන්වා ඇත්තේ, එසේ ඔසවාගෙන යන පුද්ගලයන් අතර ආසාදිත වූවන් සිටියහොත් පොලිස් නිලධාරීන්ට ද කොරෝනා ආසාදනය වීමේ අවදානමක් පවතින බවය.

එමෙන් ම, අත්අඩංගුට ගන්නා පිරිස එකම රථයක් තුළ එක්රැස් කිරීමෙන් තවත් පිරිසකට වෛරසය ආසාදනය වීමේ හැකියාවක් ඇතැයි ද එමගින් පෙන්වා දෙනවා. එම නිසා, ඉදිරියේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයන් ඔසවාගෙන නොයන ලෙසත් එක් රථයක රැස් නොකරන ලෙසත් පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා

මේ අනුව, මුඛ ආවරණ නොපළඳින පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම ඉදිරියටත් සිදුවන අතර ඔවුන් ඔසවාගෙන යාම සහ එකම රථයක් තුළ බොහෝ එක්රැස් කිරීම සිදු නොවනු ඇත. මේ ආකාරයෙන් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙළක් සඳහා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව යොමු කිරීම පිළිබඳ පොලිස්පතිවරයාට ස්තුතිවන්ත විය යුතු අතර කොවිඩ්-19 වෛරසය පැතිර යාම වැළැක්වීමට රජය ලබා දී ඇති උපදෙස් මාලාව පිළි නොපදින අයට යම් ආකාරයකින් දඬුවම් ලබාදීම බොහෝදෙනාගේ පැසසුමට ලක්වෙනවා.

කොවිඩ්-19 වෛරසය පැතිර යාම වැළැක්වීමට රජය ලබාදී ඇති උපදෙස් මාලාව නිසිපරිදි ක්‍රියාවට නැංවීම අධීක්ෂණය සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් මහඟු සහයක් ලබාදෙනවා.